WE´RE BACK !!

Kjære medlemmer!

Mandag 15.juni kan vi endelig ønske dere velkommen til å trene hos oss igjen.

Klinikkdelen har hatt åpent ei god stund allerede, men nå kan vi altså åpne for treningsmedlemmene også. Vi har allerede gode rutiner på smittevern, basert på bransjestandarden til fysioterapeutforbundet og vår dialog med smittevernoverlegen i kommunen. Vi har nå tilpasset disse og tatt inn spesifikke smittevernrutiner for treningssenter utarbeidet av FHI og Virke Trening. 

Vi håper at alle medlemmer følger disse og at det ikke blir nødvendig med flere og strengere tiltak.

For å kunne ha bedre kontroll har vi valgt å ha booking av egentrening på K24, samt mer tilstedeværelse. Vi vil evaluere fortløpende og se om vi kan gå over til normal drift inn mot høsten.

 

RUTINER PÅ K24 TRENING, CROSSFIT OG KAMPSPORTSENTERET

 

SETT DEG GODT INN I SMITTEVERNRUTINENE FØR DU BESØKER OSS. INFO OM DISSE FINNER DU HER.

 1. ALL TRENING, INKLUDERT EGENTRENING MÅ BOOKES PÅ FORHÅND VIA MEDLEMSAPPEN
   • Dette er for å sikre tilstrekkelig smittevern ved å kontrollere at det ikke er for mange tilstede samtidig. Utfør effektive treningsøkter slik at du oppholder deg kortest mulig på senteret.
 2. VÆR LOJAL MOT DEG SELV OG ANDRE: VIS HENSYN – HOLD TILSTREKKELIG AVSTAND
   • Alle medlemmer og ansatte skal til enhver tid holde en avstand på minst 1 meter under trening med lav intensitet. Ved trening der intensiteten er fra moderat høy og oppover er minimumsavstanden 2 meter. Ingen klemming eller håndhilsing.
   • Unngå trening i grupper over to personer, samt å oppholde seg lengre enn nødvendig ved inngangsparti, ved skap, og trangere områder i treningssalen.
   • Gjør hverandre oppmerksom på retningslinjene. Si gjerne i fra om du opplever at noen ikke overholder retningslinjene.
 3. HUSK GOD HYGIENE – HYPPIG HÅNDVASK ELLER DESINFEKSJON
   • Alle skal vaske/desinfisere hendene avhengig av aktivitet og behov. Helst mellom hver øvelse i sammenhengmed vask av utstyr.
 4. VASK/DESINFISER UTSTYR FØR OG ETTER BRUK
   • Det er utplassert ekstra stasjoner for vask/desinfeksjon. Medlemmer SKAL vaske alt av utstyr, apparater og berøringsflater etter bruk (gjerne før også).
 5. HÅNDDUK SKAL BENYTTES PÅ TRENING
 6. GARDEROBENE ER STENGT – VI ANBEFALER ALLE Å KOMME FERDIG SKIFTET
 7. UTSTYR SOM ER VANSKELIG Å HOLDE RENT BLIR FJERNET

   

  INTERNE TILTAK
  • Økt tilsyn for å følge opp at rutiner blir ivaretatt 
  • Økt renhold av lokaler og utstyr – Herunder hyppig vask av utsatte kontaktflater
  • Utvidet tilgang til vask- og desinfeksjonsmidler
  • Utvidede og oppdaterte rutiner tilpasset til enhver tid gjeldende situasjon
  • Stenger av og fjerner kardiostasjoner og fjerner utstyr som kan være vanskelig å holde rent ved hyppig bruk 

Forhåndsregler Koronavirus & COVID-19 hos K24 Trening, Crossfit og Kampsport.

Det er flere hensyn vi må ta av hensyn til å ivareta et godt smittevern for pasienter, medlemmer og ansatte. 

Fordi COVID-19 sykdommen har symptomer som ligner veldig på vanlig forkjølelse og influensa så ber vi deg om vennligst å ikke møte opp på trening/time og vente til du har vært helt symptomfri i minst én uke dersom du den siste uken:

 • Har hatt sår hals (selv om det bare er litt) eller rennende nese.
 • Har hatt hoste eller pustebesvær.
 • Har hatt tap eller endring av luktesans / smakssans.
 • Har hatt kroppsverk eller sykdomsfølelse i kroppen.
 • Hatt hodepine som ikke kan forklares med vanlig migrene osv.
 • Har hatt diaré.
 • Har hatt feber.
 • Har vært i kontakt med noen som er bekreftet smittet siste 2 ukene. 

Flere av disse tingene er vanlige på denne tiden av året, men vi ber om at du ikke tar noen sjanser både av hensyn til ansatte og andre besøkende ved K24.

RUTINER VED OPPMØTE

Ikke møt opp lenge før trening/time, vær presis. Vi ønsker at du oppholder deg i kortest mulig tidsrom inne på hos oss. Vi ønsker ikke at man oppholder seg på venterom lengre enn absolutt nødvendig. Vent gjerne utendørs eller i din egen bil ord du er litt tidlig ute. Ledsager får ikke være med på timen så fremt ikke spesielt behov eller du er i foresatt for barn.

Vi ber også om at du:

 • Har på nyvaskede klær og har dusjet samme dagen du har trening. 
 • Som minimum spriter hendene når du kommer inn på k24 og når du forlater. Spritdispenser finner du til venstre for inngangen, ved trappa ned til treningssalen, samt rundt om på senteret.
 • Unngår håndhilsning.
 • Unngår å ta på ting og flater. Dette inkluderer dørhåndtak om du ikke må.
 • Unngår toalettbesøk hos oss så langt som mulig.
 • Unngår å hoste eller nyse. Om du må dette, host i albuehulen. – Dette er viktig for å hindre dråpesmitte.
 • Unngår å ta deg selv i ansiktet med urene hender. – Dette er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 • Holder tilfredstillende avstand til andre i henhold til aktivitet som bedrives, men alltid minimum 1 meter.
 • Unngår kollektivtransport, bruk helst egen bil eller sykle / gå. 

Om du er usikker på om du bør trene, ta kontakt med oss på telefon 99 10 24 24 eller se fhi.no