Sikkerhet

Kameraovervåkning og bemannet vakthold

Våre lokaler er kameraovervåket og utstyrt med direktekoblet alarm til Trygg Vakt.

Vakthold gjennomføres kontinuerlig gjennom dagen og bestandig ved stenging av senteret alle dager, hele året.

Nødalarm

Vi har utstyrt senteret vårt med Nødalarm, dette slik at du kan tilkalle vaktselskap om det skulle oppstå en situasjon i senteret. De vil rykke ut med en gang og være i senteret innen kort tid.

Nødalarmen finner du på veggen ved siden av døren til damegarderoben

Hjertestarter

Vårt senter har hjertestarter tilgjengelig.

Hjertestarter finner du lett tilgjengelig i trappenedgang til treningsavdelingen

Har du flere spørsmål rundt dette med sikkerhet i senteret kan du gjerne ta kontakt med oss.
Hilsen oss på K24