Forhåndsregler Koronavirus & COVID-19 hos Klinikk24

Selv om samfunnet åpner mer og mer opp er det fortsatt flere hensyn vi må ta av hensyn til å ivareta et godt smittevern for pasienter og terapeuter.

RUTINER VED BEHANDLINGSTIME

Har du symptomer på sykdom skal du ikke møte opp på time. Har du fått påvist covid-19 ber vi deg vente minimum 7 dager, helst 10. Vi ber deg også avstå fra besøk om du er nærkontakt med noen som har påvist covid, da spesielt viktig om det gjelder personer i egen husstand. Dette fordi vi ønsker være ekstra forsiktig med tanke på at vi har mange pasienter i risikosonen hos oss. Ber om forståelse for dette.

Ikke møt opp før timen, vær så presis som mulig. Vi ønsker at du oppholder deg i kortest mulig tidsrom inne på klinikken. Vi ønsker ikke at man oppholder seg på venterom lengre enn absolutt nødvendig. Vent gjerne utendørs om været tillater, eller i din egen bil. Ledsager får ikke være med på timen så fremt ikke spesielt behov. Barn kan selvfølgelig ha en forelder med. 

Vi ber også om at du:

 • Benytter munnbind
 • Har på nyvaskede klær og dusjer deg på morgen dagen du har time. 
 • Spriter hendene når du kommer inn på klinikken. Spritdispenser finner du til venstre for inngangen, ved trappa ned til treningssalen.
 • Unngår håndhilsning.
 • Unngår å ta på ting og flater her på instituttet. Dette inkluderer dørhåndtak.
 • Unngår toalettbesøk hos oss så langt som mulig.
 • Unngår å hoste eller nyse. Om du må dette, host i albuehulen.
 • Unngår å ta deg selv i ansiktet.
 • Holder minst 1 meter avstand til andre.
 • Unngår kollektivtransport, bruk helst egen bil eller sykle / gå. 

Om du er usikker på om du bør møte til time, ta kontakt med oss på telefon 99 10 24 24.


Fordi COVID-19 sykdommen har symptomer som ligner veldig på vanlig forkjølelse og influensa så ber vi deg om vennligst å avbestille timen din/ avvente trening, og vente til du har vært helt symptomfri i minst én uke dersom du den siste uken:

 • Har hatt sår hals (selv om det bare er litt) eller rennende nese.
 • Har hatt hoste eller pustebesvær.
 • Har hatt tap eller endring av luktesans / smakssans.
 • Har hatt kroppsverk eller sykdomsfølelse i kroppen.
 • Hatt hodepine som ikke kan forklares med vanlig migrene osv.
 • Har hatt diaré.
 • Har hatt feber.
 • Har vært i kontakt med noen som er bekreftet smittet siste 2 ukene. 

Flere av disse tingene er vanlige på denne tiden av året, men vi ber om at du ikke tar noen sjanser både av hensyn til terapeuter og andre pasienter og treningsmedlemmer ved Klinikk24.


Interne tiltak:

 • Terapeuter har ulike inntakstider for å unngå at for mange pasienter kommer til samme tidspunkt.
 • Terapeuter kan benytte hansker, kirurgisk munnbind og briller der det er behov for nærkontakt.
 • Nærkontakt med pasient begrenses til et minimum så langt det lar seg gjøre. Vi tilstreber å være ferdig med fysisk konsultasjon i løpet av ca 20 minutter. Noe lengre tid kan påregnes om man er nede i treningssal.
 • Treningsprogram og egenøvelser programmeres og sendes som regel via mail etter endt time, eller på slutten av arbeidsdagen.
 • Før, under og etter konsultasjonen:
  • Terapeuter vasker hender, tar på hansker, tar på maske/briller (der det er behov)
  • Pasienter sitter/står ligger med hendene i fanget, rører minst mulig på ting.
  • Vi holder en avstand på 1-2 meter fra pasient, med unntak av testing som må gjennomføres ved bruk av hender.
  • Vi unngår unødig vandring til og fra. Har alt utstyr tilgjengelig før timen begynner.
  • Skriving på data utføres etter endt time og håndvask.
  • Vi spriter alle kontaktpunkter før og etter konsultasjonen. 
  • Etter time tas hansker av, vasker hender, tar deretter av maske/briller.
 • Vi vasker alle flater etter endt dag.
 • Tiltak, rutiner og gjennomføring av disse evalueres daglig.
 
RUTINER TRENINGSAVDELING

 • Økt bemanning for å følge opp ryddighet og at smittevernrutiner blir overholdt.
 • Økt fokus på desinfeksjon og renhold av utstyr.
 • Økt tilgang på papir, desinfeksjonsmidler og såpe i treningssal og garderober
 • Satt et maksimalt antall som kan oppholde seg på senteret samtidig
 • Forhåndsbooking av all egentrening gjennom hele døgnet
 • Stengt av flere tredemøller for økt avstand og færre personer samtidig i kardioavdelingen
 • Økt intensiteten på ventilasjon gjennom hele døgnet
 
SOM MEDLEM BER VI DEG VÆRE EKSTRA PÅPASSELIG MED FØLGENDE:

 • Følg retningslinjene som du finner oppslått i lokalet
 • Følg generelle retningslinjer fra myndighetene
 • Unngå besøk om du har sykdomsfølelse eller faller inn under kategorien øverst på siden.
 • Spriter/vasker hendene straks du kommer på trening
 • Vær nøye med renhold av apparater og utstyr etter bruk
 • Se til at dine treningskollegaer er oppmerksom på retningslinjene, og si gjerne ifra på en vennlig måte om noen glemmer seg av
 • Hold til enhver tid størst mulig avstand til andre, minimum 2 meter så langt det lar seg gjøre.
 • Vær effektiv og gjennomfør så effektive økter som mulig.
Ha en trygg og meningsfull trening, 
 
Hilsen oss på 
 
K24 
 
 

16.03.21

GODE NYHETER: VI KAN ÅPNE FOR VANLIG TRENING FRA OG MED LØRDAG 20.MARS!!

Hvem er klar til å trene Lørdag kl 00.01 🙂 ?Vi feirer med tilbud om trening til mai for kun kr.49,-

få tilbudet her: go.k24.no/49
 
Du må som før forhåndsbooke tid for å trene i studio via medlemsappen.
 
Smittevern er fortsatt førsteprioritet. Takk for at du bidrar ved å følge våre smitteverntiltak:
 
❤️Tren kun om du er frisk
❤️Følg alle nasjonale og lokaler tiltak og anbefalinger
❤️Ikke besøk oss de første 10 dagene etter reise til røde områder
❤️Sprit og vask alt utstyr etter (og gjerne før) bruk
❤️Hold god avstand til andre som trener
 
—-

09.03.21

Vi har nå fått en avklarende oppdatering fra kommunen med tanke på trening og rehabilitering.

Kommunen er tydelig på at PT-virksomhet er ikke tillatt i henhold til forskriften. Det er lagt inn en åpning for rehabilitering, men kommunen har ikke gitt tillatelse til åpning av treningssentre og PT-virksomhet. All trening må være i form av et klart og tydelig rehabiliteringsopplegg etter skade eller funksjonstap. Det holder derfor ikke med med erklæring om at en bør trene. 

Vi er fra flere hold, blant annet etter direkte henvendelser til våre terapeuter, gjort kjent med at enkelte senter og personlige trenere ber kundene få en bekreftelse på at de bør trene grunnet vondt i skulder, kne eller lignende. Dette er ikke i henhold til forskriften og kommunens insentiv. K24 vil derfor på generelt grunnlag ikke følge denne praksisen. Unntak fra forskriften skal vurderes strengt, og virksomheten selv vurderer om kriteriene er oppfylt. 

Rehabilitering skal bedrives av autorisert helsepersonell med kunnskap innen feltet og journalføres i godkjent journalsystem jourfør helsepersonelloven. Her faller PT-virksomhet i utgangspunktet utenfor. Vi vil i perioden med nedstengning derfor kun tilby rehabiliteringstrening individuelt eller i grupper der fysioterapeuten har øverste ansvar. 

Medlemmer og pasienter som er under rehabilitering bes ta kontakt med ansvarlig fysioterapeut for koordinering.

Har du behov for trening i forbindelse med smerter, skade eller funksjonstap? Ta kontakt på 99 10 24 24 eller post@klinikk24.no