COVID-19 INFO

Kjære medlemmer og kunder hos K24, Crossfit Tromsø og Kamsportsenteret.

Alle treningssentre i Norge er lovpålagt å stenge som følge av smitteverntiltak mot covid-19. 

Vi følger til enhver tid de råd og pålegg som offentlige myndigheter kommer med og holder derfor treningssenteret stengt. I første omgang gjelder dette til over påske, med mulighet for forlengelse. Situasjonen kan endre seg fra dag til dag og vi vil oppdatere dere om ny info foreligger.

Våre terapeuter på Klinikk24 vil ha redusert drift, men er tilgjengelig via videokonsultasjoner via sikker forbindelse koblet opp mot journalsystem.

Denne situasjonen setter hele treningsbransjen i en sårbar situasjon, fra de store kjedene til de mindre enkeltstående sentrene. Vi er alle som en avhengige av medlemmene våre for å kunne drifte forsvarlig. K24, med Crossfit Tromsø og Tromsø Kampsportsenter, er enkeltstående treningssentre som eies av oss som jobber her. 

Først av alt vil vi bare si tusen takk til dere som uoppfordret har sendt oss meldinger med gode ord og klar beskjed om å opprettholde betalingen selv om vi nå må holde stengt. Det varmer våre hjerter og motiverer oss i en tøff situasjon. Vi sender dere alle en stor virtuell klem!

Stengingen er en vanskelig situasjon både for oss som jobber her og dere medlemmer, og vi jobber nå hardt for å finne gode løsninger for å komme styrket ut av dette. Myndighetene med flere oppfordrer nå samfunnet til en storstilt folkedugnad og hjelpe hverandre der vi kan. Vi vet at noen av våre medlemmer også har fått sine egne jobber satt på vent de nærmeste ukene og dermed går en økonomisk usikker tid i møte. Her er vi innstilt på å kunne hjelpe om det skulle bli behov for det. 

Vi har på kort tid bygget oss opp til nærmere 20 hel- og deltidsansatte. Vi har bevisst valgt lokale samarbeidspartnere og leverandører og satset på og støttet opp om Nord-Norsk idrettsungdom gjennom våre utøverstipend. Sammen med besøkende og medlemmer har vi skapt en merkevare vi er veldig stolt over. Av Nord-Norge, for Nord-Norge.

Dersom vi nå opplever et stort antall frys av medlemskap eller frafall i medlemsmassen vår, vil alle våre ansatte stå i fare for å miste jobben, samt at dere som medlemmer kanskje ikke vil ha et treningssenter å komme tilbake til som følge av sviktende inntekter.

Vi håper derfor at dere alle vil stå sammen med oss i denne vanskelige perioden. Når vi åpner dørene igjen, etter en forhåpentligvis kort periode, tilbyr vi alle våre medlemmer 1 måned med K24-Total. Dette er vårt beste medlemskap hvor du har mulighet til å delta på alle våre tilbud innen trening, kampsport og Crossfit. Våre trenere vil programmere treningsprogrammer for styrke og kondisjon som dere vil få tilgang til. Vi vil også lage klart et sett med temakvelder for våre medlemmer hvor vi blant annet vil ta for oss styrketrening og restitusjon, skadeforebyggende trening og hvordan optimalisere fremgang i treningen. Om dette viser seg å strekke ut i tid vil vi lage ulike webinarer.

Som nevnt over har vi full forståelse for de av dere som av ulike årsaker ikke ønsker eller kan la medlemskapet løpe som normalt. Vi har derfor satt opp følgende muligheter:

  1. La ditt medlemskap løpe som normalt, du trenger da ikke foreta ikke foreta deg noe.
    • Alle som velger dette får K24-Totalt i 1 måned når vi åpner igjen.
    • I tillegg fri deltakelse på alle våre temakvelder.
  2. Du kan velge å fryse medlemskapet ditt så lenge vi er pålagt stengt.
    • Send da en mail til post@k24.no

Etter oversvømmelsen på slutten av 2018, benyttet vi tiden til å vedlikeholde, rengjøre og oppgradere sentrene, slik at du får et enda bedre trening- og behandlingstilbud når vi var “up and running” igjen. Dette er vi i full gang med å gjøre denne gangen også.

Vi håper på forståelse og samhold. Det er i motbakke det går oppover sies det, og med deres hjelp kommer vi sterkere tilbake!

Hvis du av helsemessige årsaker trenger time med en terapeut, vennligst kontakt oss på telefon 99 10 24 24 eller epost: post@k24.no

Følg gjerne våre treningsvideoer som legges ut daglig i sosiale medier.

Med vennlig hilsen

Alle oss på K24 ❤️