Manuelle teknikker, taping og nevrofysiologiske effekter